காலை 7:25 ;’(

ஆல் இந்தியா ரேடியோ

நேரம் காலை ஏழு மணி இருபந்தைந்து நிமிடம்

இன்று ஒரு தகவல்

வழங்குபவர்…

தன் எளிமையான பேச்சினால் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இடம்பிடித்த மனிதர் தென்கச்சி சுவாமிநாதனுக்கு அஞ்சலி.

One Comment

  1. ramkumar says:

    Iyya, it was 7:40 a.m. , I believe

Leave a Reply