கலைமாமணி விருதுகள் 2011

நாங்கள் மீண்டு(ம்) ஆட்சிக்கு வந்தால் 2011க்கான கலைமாமணி விருதுகளை சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்வேன் என்பதை இந்தக் கணத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகவே என் உயிரினும் மேலான கழக உடன்பிறப்பே…

4 thoughts on “கலைமாமணி விருதுகள் 2011”

  1. அந்த கடைசி புகைப்படம்….மகுடம்.

    வாழ்த்துக்கள்

  2. அருமையான நையாண்டி நக்கல் ஒருவேளை இப்படியும் ஒரு நாள் நடக்கக்கூடும்

Leave a Comment