தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

சென்ற வருடம் எழுதிய பொங்கல் கட்டுரையை மறுபதிவு செய்கிறேன். 😉

தமிழ் புத்தாண்டெல்லாம் கழகக் கண்மணிகளுக்கு. நமக்கெல்லாம் பொங்கலோ பொங்கல்தான்!

Leave a Comment