நாளை 91.9ல்

ஆகஸ்ட் 9, ஞாயிறு –  நாளை – 91.9 ஆஹா – கிழக்கு பாட்காஸ்டில் – பாராவின் நிகழ்ச்சி.

தனது தீவிரமான தீவிரவாத எழுத்தனுபவங்கள் குறித்து பகிர்ந்து கொள்கிறார். கேட்டுவிட்டு கருத்துகளைச் சொல்லுங்கள்.

நாளைய நிகழ்ச்சியைக் கேட்க நான் சென்னையில் இருக்கமாட்டேன். என் நண்பர்களைக் காண குற்றாலம் செல்கிறேன் 😉

Leave a Comment