தில்லாலங்கடிதுர!

தில்லாலங்கடிதுர இப்போ தெளிவா கதவைத் தொறந்து காண்பிச்சுட்டாரு!

நிவேதித பக்த சிகாமணிகளே! இதுக்கு மேலயும் சந்தேகம் இருந்தா Contact அவநம்பிக்கை மையம்!

Dial  100

சில வருடங்களுக்கு முன் நான் எழுதிய ஹிஹி கட்டுரை!