மதுரை செய்திகள்!

5 thoughts on “மதுரை செய்திகள்!”

  1. பல வருஷமா அழகர் ஆத்தில ஏறங்கினார்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே? ஆறுன்னா தண்ணி வரணுமே, அது எங்க?

  2. நான் எழுத நினைத்ததை, சிங்கப்பூர் நண்பர் எழுதிவிட்டார், நன்றி மதிஒளி !

Leave a Comment