‘நான் யார்?’ – சோ

கேள்வி : சோ என்பதற்கு அர்த்தம் என்ன?

சோ :

‘சோ’ என்பதற்கு அர்த்தமே ஒன்றுமில்லை. நான் செய்யும் பல காரியங்களைப் போல, இதற்கும் அர்த்தம் கிடையாது. எப்படி இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இதுதான் என் செல்லப்பெயர்.

(1974ல் பொம்மை சினிமா மாத இதழில் ஒரு கேளிவிக்கு சோ அளித்துள்ள பதில்.)

Leave a Comment