இவ்விடம்…

2 Comments

  1. ram says:

    yean pa pavam…. king nonthu poe irukaru…. avarai kindal panraa…good yar

  2. [...] This post was mentioned on Twitter by venkatramanan. venkatramanan said: RT @writermugil: இவ்விடம்… http://www.writermugil.com/?p=1205 (கருத்துப் படம்) [...]

Leave a Reply